Zonnepanelen

Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit. Een omvormer tussen de panelen en het huis zet de opgewekte gelijkstroom om in de benodigde wisselstroom. Als zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan de apparaten in huis verbruiken, levert het systeem automatisch de 'overtollige' elektriciteit aan het net. Met 9 zonnepanelen op het dak wekt u al bijna de helft (1750 kWh) op van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden (3500 kWh). 

Zonnepanelen niet altijd rendabel 

Zonnepanelen zijn niet in elke situatie rendabel. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbare ruimte op het dak of aan de zonligging. Ideaal is een dak tussen zuidoostelijke en zuidwestelijke richting. Ook als er permanent schaduw op een paneel valt, bepaalt de zwakste schakel in het geheel de uiteindelijke opbrengst van het paneel. 

Zonnepanelen en salderen 

Als u met een windmolen of zonnepanelen meer stroom opwekt dan u gebruikt, kunt u dit aan het distributienet terugleveren. Het verschil tussen de hoeveelheid opgewekte en gebruikte energie wordt verrekend met uw energierekening. Over dit verschil betaalt u geen belasting. Dit wordt salderen genoemd.   

Zonnepanelen en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) 

De aanschaf van zonnepanelen is interessant voor particulieren, omdat de stroom kan worden gesaldeerd. VvE-leden met een gezamenlijk dak die tijdens een VvE-vergadering toestemming hebben gekregen om zonnepanelen te installeren, kunnen op drie manieren salderen: 

  • Via de gezamenlijke energierekening; De meeste energieleveranciers salderen de opgewekte stroom met de verbruikte stroom. Vanaf 1 juli moeten alle leveranciers dit doen voor particuliere stroomverbruikers. VvE’s vallen daar ook onder. Meer informatie leest u in het rapport Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving van het Ministerie van Economische Zaken.
  • Terugleveren van energie via het dak van een individueel lid van de VvE; Als een VvE-lid op de bovenste verdieping van het appartementengebouw woont en zonnepanelen wil installeren, dan  kan de installatie rechtstreeks op zijn meterkast worden aangesloten. De bewoner mag salderen tot het niveau van het eigen energiegebruik. Als er meer wordt (terug)geleverd, dan krijgt hij hiervoor een lagere vergoeding. De bewoner heeft voor de installatie toestemming nodig van de VvE.
  • Via kabels naar verschillende woningen; Herman de Zonnestroomverdeler stuurt telkens een instelbaar aantal kWh aan stroom naar een volgende kabel, zodat alle aangesloten leden VvE-leden om de beurt stroom van de geplaatste zonnepanelen krijgen. Als ze de stroom op dat moment niet kunnen gebruiken, leveren ze die (terug) via hun eigen kWh-meter naar het net.