CV-ketels

Tegenwoordig worden er voornamelijk ketels met een hoog rendement (hr) geïnstalleerd. Een hr-ketel gaat zuinig om met gas. Het apparaat dankt zijn hoge rendement onder meer aan het hergebruik van de warmte van de schoorsteenrook. Een cv-ketel uitkiezen is een koud kunstje als u weet waarop u moet letten.

CV-ketels in een appartementengebouw 

Als u in een appartementengebouw woont, kunt u niet elke cv-ketel laten installeren. Niet in elk gebouw zijn de afvoerkanalen geschikt voor nieuwere type ketels, waardoor deze soms moeten worden aangepast. Omdat de afvoerkanalen bij het gemeenschappelijk deel van de Vereniging van Eigenaren (VvE) horen, moet de vereniging hierover beslissen tijdens een vergadering.
De temperatuur van de rook van een hr-ketel is lager dan die van een conventionele ketel. Daardoor stijgt de koudere rook minder snel op en condenseert eerder. Op den duur kan die zure condens het afvoerkanaal aantasten en ontstaat het risico van lekkage. Ook kan overvloedig condenswater de aanvoer blokkeren van zuurstof voor de cv-ketel. Als u uw cv-ketel wilt vervangen, laat u hierover dan goed adviseren door de installateur.