Zonne-Energie

Zonnecellen, zonnepanelen, zonnestroom, zon-pv, PV of photovoltaïsche zonne-energie: het zijn allemaal termen voor dezelfde techniek.
De officiële benaming voor zonnestroomtechnologie is kortweg PV, van het Engelse 'photovoltaic'. Wij hanteren op deze pagina de term 'zonnestroom'.

Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. Zelfs meer dan we verbruiken. De hoeveelheid zoninstraling – en de daaruit te halen energie – is vele malen groter dan het energiegebruik. Ook in Nederland. Er zijn dan ook volop kansen voor zonnestroom, elektriciteit opgewekt door fotovoltaische (PV) systemen. Vooral via daken en gevels van woningen en andere gebouwen. Juist in een dichtbevolkt land als Nederland zijn die er voldoende. Bovendien is de kwaliteit en daarmee de opbrengst van de huidige generatie PV-systemen sterk verbeterd.

Meer informatie:

U bent onderzoeker en ontwikkelaar van nieuwe technologie op dit gebied? Lees dan ook relevante informatie op de volgende websites: topsector energie, topsectoren.nl  en in de Energie-innovatiecatalogus.

bron: www.rvo.nl