Techniek Bio-Energie

Vergisting, verbranding en vergassing zijn technieken om bio-energie op te wekken uit biomassa.
Soms is een voorbewerking nodig (bijvoorbeeld torrefactie) voordat biomassa kan worden ingezet bij een verbrandingsinstallatie.

Specifieke informatie vindt u in de infobladen per onderwerp.

Vergisting
Torrefactie
Houtkachels voor woningen
Houtpalletkachels voor grootverbruik
Houtsnipperketels voor grootverbruik
Verbrandingsinstallaties voor resthout
Wkk-installaties voor schoon hout
Zuigermotoren voor bio-olie

Uit biomassa kan elektriciteit, warmte, biogas, transportbrandstof, of een combinatie daarvan worden opgewekt.
Deze duurzame bio-energiesoorten vervangen fossiele brandstoffen.

Elektriciteit
Warmte 

bron: www.rvo.nl