Bio Energie

Bio-energie is energie die wordt opgewekt uit organisch materiaal (biomassa), bijvoorbeeld hout, snoeiafval, gft, vezels of plantaardig en dierlijk vet. Bio-energie is hernieuwbare energie omdat de inzet van planten en bomen als brandstof netto geen CO2-emissie oplevert. Tijdens de groei nemen planten en bomen CO2 op. Door verbranding, vergisting of vergassing van dit organische materiaal komt er net zoveel CO2 vrij bij als wanneer het in de natuur zou vergaan.

Adviseurs, installateurs, fabrikanten, leveranciers, gemeenten en provincies vinden op deze bio-energiepagina's alles over bio-energie in het algemeen. Zie daarvoor de publicaties, praktijkvoorbeelden en informatie over beleid en financiële steun.

Naast algemene thematische informatie over de input, techniek en output van bio-energie. En de bijbehorende infobladen zoomen in op de markt, financiële steun, techniek, wet- en regelgeving en kwaliteitsaspecten. Bovendien verwijzen ze u door naar interessante websites en downloads.

bron: www.rvo.nl